วีซ่านักเรียน

ที่ผ่านมา นภาวีซ่า เซอร์วิส ได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียน แก่ผู้ที่ต้องการ วีซ่านักเรียน ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ด้วยทีมงานที่มีความพร้อมให้การบริการเสมอ

สำหรับ วีซ่านักเรียน ในประเทศไทยนั้นผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 12-49 ปี ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย, สัมมนา, ฝึกอบรม, หรือ ฝึกงาน ในประเทศไทย. สำหรับผู้ที่ได้รับ วีซ่านักเรียน นั้นจะได้เวลาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน และสามารถต่อเป็น 1 ปี ได้ทันทีเมื่อเข้าประเทศไทย
สำหรับชาวต่างชาติบางประเทศ หากจะยื่นขอวีซ่าดังกล่าว สามารทำได้โดยติดต่อที่กงสุลไทยในประเทศนั้นๆ

วีซ่านักเรียน
วีซ่านักเรียน

ให้บริการวีซ่าการศึกษาและช่วยดูแลทุกขั้นตอนการยื่นเอกสารขอวีซ่านักเรียนทั้งชาวไทยและต่างชาติ
การยื่นขอวีซ่าการศึกษาในประเทศไทยรับชาวต่างชาติตั้งแต่อายุ 12-49 ปี สำหรับคนที่ต้องการเข้ามาเรียน, อบรม,ฝึกงานในสถาบันการศึกษาของไทย ผู้สมัครวีซ่าการศึกษาบางกรณีสามารถยื่นขอวีซ่าติดตามได้ เช่น ขอให้ผู้ปกครอง หรือบิดามรรดาของเด็กที่อยู่ในวัยเยาวชน

รับทำวีซ่าการศึกษาโซนสหรัฐอเมริกา F-1 คือใช้การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนสายอาชีพต่างๆ การเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทไปจนถึงปริญญาเอกร่วมถึงหลักสูตรอื่นๆที่มีระยะเวลามากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องเป็นสถานที่ศึกษาที่ผ่านการรับรองและอนุมัติแล้ว เช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเท่านั้น แต่สามารถขอวีซ่าการศึกษา F-1 เพื่อเข้าโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลได้โดยที่จะนักเรียนจะเข้าเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน วีซ่า M-1 ในกรณีท่านที่มีความประสงค์เข้ารับการศึกษาในด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ หรือเข้าฝึกอบรบใดๆที่จัดขึ้นโดยสถาบันในสหรัฐอเมริกา คู่สมรสและ/หรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี (สถานะภาพโสด) สามารถขอวีซ่าเพื่อติดตามผู้ถือวีซ่าหลักไปพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

วีซ่าการศึกษาเชงเก็น วีซ่าการศึกษาออสเตเรีย วีซ่าการศึกษาอังกฤษ วีซ่าการศึกษาแคนนาดา วีซ่าการศึกษาในประเทศเอเชียต่างๆ

ขั้นตอนการขอวีซ่าทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะของข้อกําหนดต่างๆ, เรา Napa Visa สามารถช่วยคุณดูแลกระบวนการยื่นของวีซ่าที่เป็นทางการได้ทั้งหมด, เรามีค่าเซอร์วิสที่ย่อมเยาว์และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้คุณด้วยงานบริการของเรา

กรุณาติดต่อเราสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม