วีซ่าสำหรับประเทศไทย

วีซ่าสำหรับประเทศไทย นภาวีซ่าเซอร์วิส มีทีมงานที่สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเอกสารและการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท

วีซ่าอาศัยอยู่ชั่วคราว: วีซ่านักเรียนสามารถทำได้จนถึงอายุ 12-49 ปี จำเป็นต้องได้รับการยืนยันจาก
สถาบันที่จะศึกษา
วีซ่าครอบครัว: หมายถึงครอบครัวหรือคู่สมรสรวมถึงลูกด้วย
วีซ่าธุรกิจ: สำหรับวีซ่าตัวนี้ผู้ขอจำเป็นต้องมีหนังสือสัญญาว่าจ้างจากบริษัทที่ขึ้นทะเบียนบริษัทหรือ
ทะเบียนการค้าแล้ว
วีซ่าแต่งงาน: ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย สามารถยื่นขอวีซ่าคู่สมรสได้
: สิ่งที่จำเป็นสำหรับยื่นขอวีซ่าคู่สมรส

  • จดทะเบียนแต่งงานกับคนไทย
  • มีรายรับ 40,000 บาท ต่อเดือน หรือ มีเงินฝากสะสมในธนาคารจำนวน 400,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

วีซ่าเกษียณ: ผู้ที่อายุเกิน 50 ปี สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ โดยต้องมีเงินฝากสะสมในธนาคารเป็นจำนวน 400,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือนก่อนจะทำการยื่นขอวีซ่า
รายงาน 90 วัน: จัดทำขึ้นโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยบุคคลที่จำเป็นต้องรายงานตนคือบุคคลที่มีวีซ่าระยะยาว

ให้บริการไทยแลนด์วีซ่าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เราดูแลเอกสารทุกขั้นตอน ติดต่อเราได้สำหรับไทยแลนด์วีซ่าทุกประเภท เช่น ประเภท O-A ใช้สำหรับการเข้ามาพำนักในประเทศไทยในฐานะ คู่สมรส, บุตร, บิดา หรือ มรรดาของชาวต่างชาติ เรียกว่า ไทยแลนด์วีซ่าติดตามบุตร/ไทยแลนด์วีซ่าติดตามสามี ไทยแลนด์วีซ่าติดตามภรรยาของผู้ที่ถือวีซ่าเกษียณอายุ

ไทยแลนด์วีซ่าประเภท ED ใช้สำหรับการเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกอบรบต่างๆ ในประเทศไทย เรียกว่า วีซ่านักเรียน หรือ วีซ่าการศึกษา

วีซ่าประเภท B ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือ ติดต่อธุรกิจเข้าร่วมการประชุมในประเทศไทยประเภท B วีซ่าและระยะเวลาในการเข้าประเทศไทย หรือ ใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

ไทยแลนด์วีซ่าแต่งงาน การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ การรายงานตัว 90 วัน ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ต่ออายุไทยแลนด์วีซ่าต่างๆ

วีซ่าสำหรับประเทศไทย
วีซ่าสำหรับประเทศไทย
ขั้นตอนการขอวีซ่าทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะของข้อกําหนดต่างๆ, เรา Napa Visa สามารถช่วยคุณดูแลกระบวนการยื่นของวีซ่าที่เป็นทางการได้ทั้งหมด, เรามีค่าเซอร์วิสที่ย่อมเยาว์และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้คุณด้วยงานบริการของเรา

กรุณาติดต่อเราสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม